Nuttige adressen

1. Overheden en overheidsdiensten

Inhoudstafel

2. Erfgoedbewaarinstellingen en erfgoedorganisaties

Alamire Foundation vzw
Huis van de polyfonie, Abdij van Park 1, 3001 Heverlee, 016 38 92 85, info@alamirefoundation.be

Rijksarchieven

Archiefbank Vlaanderen
P/a Bagattenstraat 174, 9000 Gent, 09 224 00 79, info@archiefbank.be
www.archiefbank.be

Campanae Lovanienses
p/a Pastoor Legrandstraat 2, 3012 Leuven, 0475 67 89 01, marc@vew.be

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC)
Abdij van Park 7, 3001 Heverlee, 016 40 60 73, info@crkc.be
www.crkc.be

Erfgoedcellen

Overzicht van de erfgoedcellen met cultureel-erfgoedconvenant (CEC): zie www.erfgoedcellen.be

FARO. Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51, 1000 Brussel, 02 213 10 60, info@faronet.be
www.faronet.be

Heemkunde Vlaanderen vzw
Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen, 015 20 51 74, info@heemkunde-vlaanderen.be
www.heemkunde-vlaanderen.be

Herita vzw
Den Wolsack, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, 03 226 31 85, info@herita.be
herita.be

Het orgel in Vlaanderen vzw
Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen, 03 202 77 06, info@orgelinvlaanderen.be
www.orgelinvlaanderen.be

KADOC – KU Leuven, Documentatie- en onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven, 016 32 35 00, postmaster@kadoc.kuleuven.be
kadoc.kuleuven.be

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1, 1000 Brussel, 02 739 67 11, info@kikirpa.be
www.kikirpa.be

LECA – Landelijk Expertisecentrum voor de Cultuur van Alledag
Sint-Amandsstraat 72, 9000 Gent, 09 223 97 00, info@lecavzw.be
www.lecavzw.be

Lukas Art in Flanders
Abrahamstraat 13, 9000 Gent, 09 235 47 30, info@lukasweb.be
www.lukasweb.be

Monumentenwacht Limburg
Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt, 011 23 75 90, mowa@limburg.be

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Leopoldkazerne blok C, Gaspar de Craeyerstraat 2, 9000 Gent, 09 267 61 55, monumentenwacht@oost-vlaanderen.be

Monumentenwacht Antwerpen
Ruggeveldlaan 99, 2100 Antwerpen – Deurne, 03 360 52 34, monumentenwacht@provincieantwerpen.be

Monumentenwacht Vlaams-Brabant
Gemeenteplein 5, 3010 Leuven – Kessel-Lo, 016 31 97 50, monumentenwacht@vlaamsbrabant.be

Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Den Wolsack, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, 03 212 29 50, info@monumentenwacht.be
www.monumentenwacht.be

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 31, 8200 Brugge (Sint-Andries), 050 40 35 70, monumentenwacht@west-vlaanderen.be

Provinciaal Erfgoedcentrum Ename
Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde (Ename), 055 30 03 44 of 09 267 72 00, erfgoedcentrum@oost-vlaanderen.be

Resonant vzw – Vlaams centrum voor muzikaal erfgoed
Parijsstraat 72 B, 3000 Leuven, 016 32 99 55, info@resonant.be
www.muzikaalerfgoed.be

Sint-Lukasarchief
Vanderlindenstraat 22, 1030 Brussel, 02 217 65 99, onderzoek@sint-lukasarchief.be

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie
Statiestraat 179, 2600 Antwerpen-Berchem, 03 281 44 57, vvbad@vvbad.be
www.vvbad.be

vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Leeuw van Vlaanderenstraat 1, 2000 Antwerpen, 03 338 87 92, info@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be
www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

BRK-APROA vzw - Beroepsvereniging voor conservators-restaurateurs van kunstvoorwerpen
Coudenberg 70, 1000 Brussel, info@aproa-brk.org, www.brk-aproa.org

Restauratieloket.be
info@restauratieloket.be
www.restauratieloket.be

3. Representatief orgaan en diensten van de Rooms-katholieke eredienst

Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Wollemarkt 15, 2800 Mechelen, 015 29 26 16, secretariaat.aartsbisdom@kerknet.be

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015 29 26 54, archiv@diomb.be
 • diocesane commissie voor cultusgebouwen, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen, 015 29 26 16
 • diocesane werkgroep voor orgels, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen, 015 29 26 16
 • vicariaat Brussel, Vlasfabriekstraat 14 bus 18, 1060 Sint-Gillis, 02 533 29 11, secret.vic.bru@skynet.be
 • vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen , Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015 29 84 50, beleid.vbm@kerknet.be
 • vicariaat voor het beheer van het tijdelijke, dienst kerkfabrieken en vzw/VPW’s, 015 29 26 11, 015 29 26 64, kfvpw-feaop@diomb.be
 • vicariaat voor het beheer van het tijdelijke, dienst gebouwen, 015 29 26 84

Bisdom Antwerpen
Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen, 03 / 202 84 30, secretariaat@bisdomantwerpen.be

Bisdom Brugge
Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050 33 59 05, secretariaat.bisdom.brugge@kerknet.be

 • bibliotheek van het Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge, 050 33 03 62, bib@grootseminariebrugge.be
 • bisschoppelijk archief, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050 33 59 05, archief.bisdom.brugge@kerknet.be
 • dienst kerkfabrieken en parochieadministratie, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050 33 59 05 kerkfabrieken.bisdom.brugge@kerknet.be
 • diocesane commissie voor cultusgebouwen, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050 33 59 05
 • diocesane commissie voor orgels en klokken, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050 33 59 05

Bisdom Gent
Bisdomplein 1, 9000 Gent, 09 225 16 26, bisdom.gent@kerknet.be

Bisdom Hasselt
Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt, 011 / 28 84 40, secretariaat@bisdomhasselt.be

Interdiocesaan centrum vzw
Guimardstraat 1, 1040 Brussel, 02 509 96 60, info@interdio.be

 • bouwconsult, 02 509 96 10
 • Interdiocesane Commissie voor Cultuur, 02 509 96 60
 • juridische dienst, 02 509 96 22
 • secretariaat van de Bisschoppenconferentie, 02 509 96 93, ce.belgica@interdio.be

4. Organisaties religieus erfgoed

Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Koninklijke Prinslaan 6-8, 8670 Koksijde, 058 53 39 50, info@tenduinen.be
www.tenduinen.be

Archief en Museum van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria
Molenaarsstraat 28, 9000 Gent, 09 235 82 32, info@archief.zvl.org

Begijnhofmuseum Beghina Tongeren
Onder de Linde 12, 3700 Tongeren, 012 21 32 59, info@begijnhofmuseumtongeren.be

Begijnhofmuseum en Museum voor Volkskunde
Begijnhof 24-25, 9200 Dendermonde, 052 21 30 18, musea@dendermonde.be

Begijnhofmuseum Kortrijk (gesloten)
Begijnhofstraat, 8500 Kortrijk

Begijnhofmuseum – TRAM 41 Turnhout
Begijnhof 56, 2300 Turnhout, 014 42 12 48
www.begijnhofmuseum.be

Da Vinci-Museum
Norbertijnenabdij Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo, 014 53 99 17, ivo.cleiren@tongerlo.org

Gasthuismuseum Geel
Gasthuisstraat 1, 2440 Geel, 014 56 68 40, gasthuismuseum@geel.be

Gedachtenismuseum Pater Valentinus Paquay
Minderbroederstraat 19, 3500 Hasselt, 011 24 10 63

Hospitaalmuseum – O.L.Vrouw-ter-Potterie
Potterielei 79, 8000 Brugge, 050 44 87 43, musea@brugge.be

Kantkamer – Carolus Borromeuskerk
Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen, 03 231 37 51, s.carolus@skynet.be

Kapel en Beeld vzw
Houtbriel 15, 9000 Gent, 09 225 12 72, ludo.collin@kerknet.be

KU Leuven – Maurits Sabbebibliotheek
Maurits Sabbebibliotheek Faculteit Godgeleerdheid KU Leuven, Ch. Deberiotstraat 26 – bus 3102, 3000 Leuven, 016 32 38 44, gbib@theo.kuleuven.be

Lievensmuseum
Dadizeelsestraat 37a, 8890 Moorslede, 051 77 83 16, lievensmuseum@skynet.be

Maagdenhuismuseum
Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen, 03 338 26 20, maagdenhuismuseum@ocmw.antwerpen.be

Maria door Vlaanderen gedragen vzw
Snoekstraat 18, 8421 Vlissegem, www.mariadoorvlaanderen.be
www.mariadoorvlaanderen.be

Monumentale Kerken Antwerpen vzw
Groenplaats 21, 2000 Antwerpen, 03 213 99 40, info@MKAweb.be

Monumentale Kerken Gent vzw
Bisdomplein 1, 9000 Gent, 09 225 16 26

Museum de Mindere
Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden, 011 67 29 71, info@demindere.be
www.museum-minderbroeders.be

Museum dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent, 09 216 35 95, info@museumdrguislain.be
www.museumdrguislain.be

Museum Parkabdij
Abdij van Park 7, 3001 Heverlee, 016 40 01 51, info@museumparkabdij.be
www.museumparkabdij.be

Museum van de Sint-Salvatorskathedraal
Steenstraat, 8000 Brugge, 050 33 68 41, kathedraal.brugge@skynet.be

Museum van de Zwartzusters van Brussel
Nationale Basiliek van het H. Hart, Basiliekvoorplein, 1083 Ganshoren, 02 421 16 67, toerisme.basilica.tourisme@busmail.net

Museum voor Moderne Religieuze Kunst
Nationale Basiliek van het H. Hart, Basiliekvoorplein, 1083 Ganshoren, 02 421 16 67, toerisme.basilica.tourisme@busmail.net

Museum voor Religieuze Kunst – Sint-Sulpitiuskerk Diest
Grote Markt 1, 3290 Diest, 013 35 32 74, toerisme@diest.be

Pater Damiaanmuseum (opening verwacht in 2016)
Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo, 016 53 05 19, damiaanmuseum@skynet.be

Priester Poppe Museum
Priester Poppestraat 35, 9140 Temse, 03 771 51 31, toerisme@temse.be

Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwekerk Aarschot
Jan Van Ophemstraat z/n, 3200 Aarschot, 016 56 97 05, toerisme@aarschot.be

Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwekerk Sint-Truiden
Grote Markt z/n, 3800 Sint-Truiden, 011 70 18 18, info.toerisme@sint-truiden.be

Schatkamer Sint-Andrieskerk Antwerpen
Waaistraat 5, 2000 Antwerpen, 03 232 03 84, sint-andrieskerk@topa.be

Schatkamer Sint-Catharinakerk Maaseik
Musea – kerkschatten Maaseik, Kerkplein, 3680 Maaseik, 089 56 68 90, musea@maaseik.be

Schatkamer Sint-Gummaruskerk Lier
Kardinaal Mercierplein, 2500 Lier, 0472 45 36 66, info@sintgummaruskerktelier.be

Schatkamer Sint-Jacobskerk Antwerpen
Lange Nieuwstraat 73 A, 2000 Antwerpen, 03 232 10 32, sint-jacobskerk@topa.be

Schatkamer Sint-Pauluskerk Antwerpen
Veemarkt, 2000 Antwerpen, 03 232 01 03, sint-pauluskerk@topa.be

Schatkamer van de Basiliek Tongeren - Teseum
Museumkwartier, 3700 Tongeren, 012 80 00 88, erfgoedcel@stadtongeren.be
www.teseum.be

Schatkamer van de H. Bloedbasiliek Brugge
Burg 13, 8000 Brugge, 050 33 67 92

Schatkamer van Sint-Pieter Leuven
Grote Markt, 3000 Leuven, 016 27 29 29, bezoekm@leuven.be

Sint-Godelievemuseum
Abdijstraat 84, 8470 Gistel, 0479 79 08 89, godelievemuseum@hotmail.com

Sint-Janshospitaal
Mariastraat 38, 8000 Brugge, 050 44 87 11, musea@brugge.be

Toerismepastoraal Antwerpen vzw
Heilige Geeststraat 23, 2000 Antwerpen, 03 227 14 34, info@topa.be

Torens aan de Dijle vzw
Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen, 015 29 40 30, torensaandedijle@mechelen.be

Voor Kruis en Beeld vzw
Vremdsesteenweg 92, 2530 Boechout, 03 455 58 44, iha@scarlet.be
www.verbeelding.be

Werkgroep Paramentica - historisch kerkelijk textiel in Europa
paramentica.group@gmail.com
www.paramentica.wordpress.com