6.2 Informeer de betrokken partijen

Afschriften van het eindverslag gaan naar het archief van

  • de parochie
  • de kerkfabriek
  • de toezichthoudende overheden (Gemeente, bisdom, agentschap Binnenlands Bestuur)
  • en eventuele andere belanghebbenden (Provincie, agentschap Onroerend Erfgoed)

Maak in uw eigen organisatie afspraken over de plaats en de bewaartermijn van die documentatie.

Informeer ook het publiek (zie 1.6 Focus op communicatie).