De inventaris als basis - Zwalmstreek

Een voorbeeld uit de praktijk

Inventaris als basis Zwalm
© Provincie Oost-Vlaanderen

Elf van de veertien kerken in de Zwalmstreek zullen niet meer voor de eredienst worden gebruikt. De meeste zijn beschermd en herbergen kostbaar roerend erfgoed. Sommige hadden een digitale inventaris van de kerkschatten, andere niet.

Bestaande inventarissen zijn ter plekke gecontroleerd. Op basis van de inventaris hebben groepjes van twee tot drie personen de rondgang van de kerk gedaan. Indien nodig werden nieuwe foto’s gemaakt, afmetingen genoteerd, standplaatsen vermeld, nieuwe objecten toegevoegd... Alle kerken kregen een digitale inventaris. Dat maakt het veel eenvoudiger om zaken toe te voegen, objecten op te zoeken en vergelijkingen te maken.

Het is zeer belangrijk alles op te nemen in de inventaris en pas daarna beslissingen te nemen over het belang van de stukken. Dat is een huzarenstukje, maar het loont de moeite voor het verdere verloop van het traject. Als men in een latere fase wordt geconfronteerd met erfgoed dat nog niet bekend is, kan dat beslissingen ernstig vertragen. Vaak worden objecten in bergruimtes vergeten, net als textiel. Ook nieuwe aanwinsten staan niet altijd in de inventaris.