Colofon

Deze handleiding is een realisatie van de werkgroep Waarderen en herbestemmen roerend religieus erfgoed (december 2013 – juni 2016), een samenwerking tussen PARCUM, de Provincie Antwerpen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Redactie: Veerle Meul en Annemie Van Dyck

Tekst: Laurence De Bolle, Jan Klinckaert, Marc Mees, Veerle Meul, Annemie Van Dyck

Met medewerking van: Jan Jaspers, Anne-Cathérine Olbrechts, Dimitri Stevens, Bert Van der Veken, Elke Verhoeven, Loes Verschuren, de Vlaamse bisdommen, het agentschap Onroerend Erfgoed, het agentschap Binnenlands Bestuur, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de erfgoedcel Mechelen, de erfgoedcel COMEET

Taaladvies: Patrick De Rynck en Dirk De Wulf

Verantwoordelijke uitgever: PARCUM vzw

Met steun van: Vlaamse gemeenschap, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen