Waarderen

Na het opstellen of nakijken van de inventaris is het tijd om de voorwerpen te waarderen. Waarderen is het proces van onderzoeken, begrijpen en evalueren van de erfgoedwaarden van het kerkgebouw en zijn inboedel binnen de actuele maatschappelijke context. Uw rol daarin is cruciaal.

BELANGRIJK

Bij herbestemmingen moet de waardering altijd ingebed zijn in het stappenplan. In het kader van een plan voor behoud en beheer kunt u dit waarderingstraject los van het stappenplan doorlopen.