Inventaris

Een volledige en actuele inventaris is de basis voor alle verdere stappen. Voor het opmaken van een herbestemmingsplan of een afstotingsprocedure hebt u een overzicht nodig van alle objecten in uw kerk. De inventaris van het roerend erfgoed is niet alleen wettelijk verplicht, maar dient ook als beheersinstrument. Hij is onontbeerlijk voor de waardering en selectie, voor de hele of gedeeltelijke herbestemming, om advies te vragen aan overheden of erfgoedspecialisten, en voor een meer overkoepelend erfgoedbeleid.