Voorwerpen van religieuze verering in Hoogstraten en Bornem

Een voorbeeld uit de praktijk

Reliek Heilig Bloed
© Heilig Bloedstichting Hoogstraten

Reliek van het Heilig Bloed, Hoogstraten

De reliek van het Heilig Bloed uit Hoogstraten is afkomstig van het Noord-Brabantse Boxtel en werd in 1652 naar Hoogstraten overgebracht. Deze belangrijke reliek geniet een bijzondere verering, met als hoogtepunt een jaarlijkse processie. Het neogotische schrijn van het Heilig Bloed gaat op de twee opeenvolgende zondagen na Pinksteren in processie door de stad. Het gebeuren is meer dan folklore. De hele stad leeft ernaartoe. Het gaat om een belangrijke sociale en bindende factor in de Noorderkempen.

Onze-Lieve-Vrouw van de Krocht, Bornem

In de crypte van de Onze-Lieve-Vrouw en de Heilige Leodegariuskerk van Bornem staat sinds de 17de eeuw een Mariabeeldje dat steeds een intense verering heeft genoten. Hoewel de grote toeloop wat op zijn retour is, blijft er een dagelijkse begankenis naar Onze-Lieve-Vrouw van de Krocht. Dat komt door de eeuwenoude vermaardheid van dit miraculeuze beeldje, maar ook omdat de dagelijks geopende kerk aan passanten de mogelijkheid biedt even langs te lopen voor het branden van een kaars of voor een gebed. Het beeld heeft in Bornem en heel Klein-Brabant nog een belangrijke gemeenschapsbindende rol. Door het voortdurende bezoek is de (sociale) controle in de kerk vrij groot, terwijl de beslotenheid van ‘de krocht’ een rustpunt vormt in het centrum van de levendige gemeente.

Niet alle beelden zijn even bekend als bijvoorbeeld Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, maar verspreid over vrijwel alle Vlaamse gemeenten zijn er beelden te vinden die op al dan niet bescheiden schaal worden vereerd. Verering blijft een belangrijke factor in de waardering van dit religieus erfgoed. Het maakt dan niet uit of een beeld eeuwenoud is of recent, en of het van eikenhout of gips is gemaakt.
OLV van de Krocht, Bornem
© Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen