Inventariseren met vrijwilligers - Mechelen

Een voorbeeld uit de praktijk

© Musea & Erfgoed Mechelen

Een inventaris maken doe je niet in een handomdraai. Een bruikbare inventaris is meer dan een lijstje. Naast basisgegevens (afmetingen, materiaal, foto’s...) bevat hij zo mogelijk ook gegevens over het voorwerp zelf: de vervaardiger of kunstenaar, de geschiedenis, het gebruik, enz. Dat vergt een zekere kennis. Daarom kan het nuttig zijn een beroep te doen op mensen die enigszins vertrouwd zijn met deze soms lastige materie. Heemkundigen, lokale (kunst)historici e.a. kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Het inschakelen van vrijwilligers kan een oplossing bieden.

In Mechelen is in 2011 een project opgezet voor het inventariseren van de acht historische kerken in de binnenstad, onder leiding van de Erfgoedcel Mechelen. Die begon najaar 2011 met een registratieproject. Alle (kunst)objecten worden geregistreerd in een inventaris. Doel is een beeld te krijgen van de collecties en te zoeken naar de best mogelijke bewaaromstandigheden. Alles, zichtbaar en onzichtbaar, wordt beschreven, opgemeten en gefotografeerd.

Het project is mogelijk dankzij een enthousiaste ploeg vrijwilligers, gerekruteerd uit een eerder inventarisatieproject van Erfgoedcel Mechelen, en aangevuld met onervaren vrijwilligers. Zij kregen een basisopleiding. Sindsdien werken ze zelfstandig in ploegjes en per objectsoort. Zo bouwen ze expertise op en geven ze die aan elkaar door. Dat komt niet alleen het eigen project ten goede. Er is vanuit de erfgoedcel en de vrijwilligers de wil om andere opstartende groepen te ondersteunen, bijvoorbeeld met een ervaringshandleiding, een initiatief van een aantal vrijwilligers. Ieders deskundigheid en mogelijkheden worden optimaal ingezet. Zo geven vrijwilligers zelf vorming aan collega-vrijwilligers. Die vormingen worden georganiseerd op initiatief van de erfgoedcel of op verzoek van de vrijwilligers. Iconografie, materialenkennis en fotografieworkshops passeerden al de revue. Bijleren en waardering voor het werk vormen de hoekstenen van het vrijwilligersbeleid van de Erfgoedcel Mechelen. Leeftijd of achtergrond spelen geen rol. Iedereen die zich wil engageren, kan een geschikte vrijwilligerstaak opnemen bij de erfgoedcel.