Persbericht Serskamp

Een voorbeeld uit de praktijk

© Het Nieuwsblad - 15/07/2015

Het is belangrijk dat u met het projectteam als groep naar buiten komt en eenzelfde verhaal vertelt. Onduidelijkheid voedt het ontstaan van geruchten, die niet bevorderlijk zijn voor de voortgang van het traject. Duid één contactpersoon aan die als woordvoerder optreedt. Denk ook zeker aan goede foto’s voor de plaatselijke pers en de infokanalen van het bisdom en de gemeente.

In Serskamp werd een tekst opgesteld – ongeveer één A4 – met meer uitleg over het bredere kader, zoals de actuele veranderingen in het kerkenlandschap. Hij gaat ook in op de situatie van de parochiekerk: over welke kerk gaat het? Wat is de reden voor en de doelstelling van het project? Wie werkt eraan mee? De tekst werd gepubliceerd in het gemeenteblad van Wichelen, via de kanalen van de erfgoedcel Land van Dendermonde (website, nieuwsbrief, sociale media) en in het parochieblad. Aan het einde van het project werd hij ook gebruikt als basis voor het lokale persbericht.

Persbericht