1.5 Focus op communicatie

Het verwijderen of herbestemmen van religieuze objecten, en van objecten met erfgoedwaarde in het algemeen, kan gevoelig liggen. Een open communicatie kan veel twijfels wegnemen. Het is nuttig iemand als woordvoerder aan te stellen, die zowel de pers als bezorgde inwoners te woord kan staan.

Zorg ook voor afstemming van de communicatie met het bisdom, de kerkfabriek en de betrokken overheden, zodat er geen verwarrende boodschappen worden verspreid: de boodschap moet consistent zijn.

Communicatie en transparantie moeten rode draden zijn door de hele procedure. Daardoor vergroot het draagvlak voor de herbestemming of afstoting, zeker binnen een lokale gemeenschap.

Hoe communiceren?

Om je communicatie in goede banen te leiden stel je best een plan op. Gebruik hiervoor de leidraad communicatie.

Wanneer communiceren?

Communicatie is zeker nodig bij het begin van het traject: over de aanleiding, de werkwijze, het doel van de procedure... Communiceer gecoördineerd. Maak dus ook goede afspraken binnen het projectteam.

Ook bevindingen uit het onderzoek (zie STAP 3. Waarderen) zijn interessant om mee te delen aan de gemeenschap. Een lokale tentoonstelling die de belangrijkste bronnen en resultaten toont, wordt meestal goed onthaald en vergemakkelijkt het proces. Op het einde van het traject is een open communicatie over de resultaten met alle belanghebbenden noodzakelijk.

Probeer altijd aandacht te hebben voor mogelijkheden om te communiceren, in elke stap van het traject.

Leidraad communicatie

AANRADER

  1. Maak een overzicht van alle communicatiemomenten. Vul dit ook aan op de projectfiche.
  2. Spreek af wie de communicatie op zich zal nemen.

Voorbeeld uit de praktijk

Persbericht - Serskamp

© Het Nieuwsblad - 15/07/2015

In Serskamp stelde men een persbericht op. Zo werd het verhaal duidelijk naar buiten gebracht.