5.4 Organiseer het transport

Organiseer het transport, met als stelregel dat de transportkosten voor rekening van de koper zijn.

AANRADER

Breng de voorwerpen indien mogelijk rechtstreeks uit het kerkgebouw over naar de nieuwe bestemming. Dat voorkomt dat ze beschadigd raken door het herhaaldelijk verpakken en het transport. Als een tussentijdse opslag noodzakelijk is, moet er een duidelijk plan van aanpak worden opgesteld voor de latere afhandeling.

Tips bij het verhuizen van erfgoedobjecten

  • Een goed transport staat of valt met een goede co√∂rdinatie. Wijs een verantwoordelijke aan, die het verhuisteam aanstuurt.
  • Voor u besluit objecten te verhuizen, moet de toestand van de stukken bepaald worden. In sommige omstandigheden is transport af te raden. Let op een drietal zaken: schimmelaantasting, aantasting door insecten, en of het stuk zonder bijkomende schade gehanteerd en getransporteerd kan worden. Met kleine ingrepen kan de toestand gestabiliseerd worden en is transport weer mogelijk. Neem contact op met Monumentenwacht of uw depotconsulent voor een toestandsbeschrijving van de collectie of voor verder advies.
  • Maak een uitgewerkte lijst van de objecten, met vermelding van waar ze vandaan komen en naar welke locatie ze overgebracht worden. Op de lijst staan hun nummers en is er een korte beschrijving. Er is ook een foto, zodat er geen fouten gemaakt kunnen worden. Er zijn immers steeds meerdere mensen betrokken bij een verhuizing en fouten zijn snel gemaakt. (Zie 2.2 voor minimale gegevens).
  • De objecten moeten genummerd zijn en voorzien van een label met basisinformatie. U kunt bijvoorbeeld werken met pictogrammen of kleurcodes voor de verschillende bestemmingen.
  • Er bestaan aangepaste verpakkingsmaterialen voor het transport van kunstvoorwerpen. Denk aan speciale bakken en kisten, kussens om de schokken te verminderen, zuurvrij papier enz.
  • Vergeet de objecten niet te verzekeren voor transport.
  • Verhuis nooit objecten zonder hulp: een ongeluk is snel gebeurd. Zorg dat u met twee √† drie personen bent om de gevaren beter te kunnen inschatten. Voor kostbare erfgoedstukken en monumentale objecten schakelt u een gespecialiseerde transportfirma in.
  • Zorg dat de locatie waar de objecten naartoe gaan, in orde is, dat er voldoende plaats is en dat de objecten er veilig staan.
  • Last but not least: pas de standplaats aan in de digitale inventaris.

Hulp nodig bij een verhuizing of opslag van uw erfgoed? Zie Contactgegevens

Meer informatie: www.depotwijzer.be