Deze handleiding wil aan kerkbesturen een concreet instrument aanreiken om de hun toevertrouwde erfgoedcollecties op een verantwoorde en duurzame manier te kunnen waarderen, te selecteren en desgevallend te herbestemmen.

Dit stappenplan is een realisatie van de werkgroep Waarderen en herbestemmen roerend religieus erfgoed, een samenwerking tussen het CRKC, Provincie Antwerpen en Provincie Oost-Vlaanderen.

Colofon