6.1 Stel een eindverslag op

Stel een eindverslag op:

  • Geef, als dat mogelijk is, van elk voorwerp de nieuwe bestemming aan. Daarbij noteert u of een voorwerp is verkocht, geschonken of in bruikleen gegeven.
  • Neem de bijbehorende overeenkomsten op als bijlage bij het verslag.
  • Als u voorwerpen hebt laten vernietigen, geef dat dan aan per voorwerp. Neem ook de documentatie en (overzichts)foto’s van de vernietigde voorwerpen op in het verslag. Een uittreksel uit de inventaris kan handig zijn.