6.3 Werk de inventaris bij

De ontvangende kerkfabriek, als die er is, werkt haar inventaris bij met de objecten die ze opneemt. De nieuwe objecten behoren nu immers tot de collectie van de nieuwe beheerder. Vermeld steeds waar de nieuwe objecten vandaan komen, en indien mogelijk de datum van overdracht. Voeg de nieuwe standplaats ook toe.

Proficiat! U hebt het einde van dit stappenplan bereikt.