2.1 Controleer de inventaris

Zorg ervoor dat de inventaris van het roerend erfgoed:

 • volledig en actueel is
 • digitaal consulteerbaar is

Is de inventaris van het roerend erfgoed volledig en actueel?

 • Zijn er objectcategoriën die niet werden opgenomen? Stijlen of periodes die over het hoofd zijn gezien? Ontbreken recente aanvullingen?
 • Zijn er objecten van de kerkfabriek die elders bewaard worden? Bijvoorbeeld in bergruimtes, op zolders, in de pastorie of parochiezaal, of zelfs bij particulieren? Ook die moeten in de inventaris worden opgenomen.
 • Zijn objecten in slechte staat ook opgenomen? Is er een beeld van de algemene toestand van de stukken?

TIP

Hoe omschrijft u de toestand van een object? De toestand kan goed, redelijk, matig of slecht zijn. Monumentenwacht omschrijft dit als volgt:

 • Goed: voor een goede instandhouding zijn geen onmiddellijke ingrepen vereist.
 • Redelijk: de vastgestelde onvolkomenheden zijn nog niet acuut. Wel is een verhoogde waakzaamheid geboden om zonodig tijdig te kunnen ingrijpen.
 • Matig: plaatselijke gebreken werden vastgesteld. Zij moeten tijdig hersteld worden.
 • Slecht: een snelle, grondige ingreep dringt zich op.
 • Zijn de objecten (bv. zilver) voldoende geïdentificeerd, met indien mogelijk de vervaardiger, de plaats van vervaardiging, de datering? Hulp van een erfgoedprofessional kan noodzakelijk zijn. Het CRKC, een erfgoedcel… kunnen u hierbij helpen en u doorverwijzen indien nodig. Ook informatie uit bestaande inventarissen van het KIK of de afdeling Onroerend Erfgoed kan een handig hulpmiddel zijn (zie Checklist historische informatie).
 • Is er een goede foto van elk object? Een digitale afbeelding?
 • Wordt de standplaats van het object vermeld?

Voor meer informatie over welke objecten in de inventaris moeten worden opgenomen, zie 'Tips bij het opmaken van een inventaris'.

AANRADER

Binnen een waarderings- of herbestemmingsproces is het belangrijk de toestand van de objecten te bepalen en de gevoeligheden van de collectie in kaart te brengen. Indien er in het gebouw een inspectie is uitgevoerd door Monumentenwacht Interieur, vindt u in het inspectierapport een toestandsbeschrijving van de objecten. U kunt contact opnemen met Monumentenwacht voor een dergelijke inspectie. Een rondgang in de kerk met een monumentenwachter kan u ook al een hele stap verder brengen.

Voorbeeld uit de praktijk

De inventaris als basis - Zwalmstreek

© Provincie Oost-Vlaanderen

Is de inventaris opgenomen in een consulteerbaar systeem?

De digitale ontsluiting van de inventaris is een grote hulp bij de waardering van de objecten op bovenlokaal (regionaal, nationaal…) niveau. Zo’n systeem maakt bovendien de controle van de inventaris door erfgoedspecialisten eenvoudiger. De collectie kan makkelijker vergeleken worden met andere collecties. U kan daarvoor terecht bij Vlaanderen, dat in 2018 Vlaanderen het beheer van de provinciale erfgoeddatabanken overnam. Wat dit concreet betekent voor de gebruikers van de erfgoeddatabanken, leest u op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media.

In geval van een herbestemming is het sterk aanbevolen dat de inventaris is opgenomen in een makkelijk raadpleegbare databank. Dat is nodig voor een goede opvolging van het project en vereenvoudigt de wijziging en aanvulling van de gegevens over objecten. Nieuwe bestemmingen kunnen via deze systemen opgevolgd worden.

AANRADER

Vlaanderen beheert vanaf 2018 de provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet. Meer info

Voor alle vragen, opmerkingen en informatie om aan te sluiten kan je contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.

AANRADER

Maak een lijst van de objecten die niet worden teruggevonden. Die kunnen op dit moment immers ook niet gewaardeerd of herbestemd worden.