2.3 Voeg het statuut van de objecten toe


Het statuut van objecten is een belangrijk gegeven. Dat moet telkens in de inventaris vermeld worden. Alle informatie over de objecten werd verzameld in stap 1.4. Voeg dat indien mogelijk ook toe in het databanksysteem, in de objectfiches.

  • liturgisch / niet-liturgisch
  • voorwerpen van verering
  • beschermd / niet-beschermd (ook als topstuk)
  • openbaar / privaat
  • eventuele andere statuten en specifieke voorwaarden, zie stap 1.4

Voorzie eventueel in een mogelijkheid om aan te geven dat het statuut onduidelijk is.

AANRADER

Voor beschermde gebouwen: bezorg een kopie van de inventaris aan het agentschap Onroerend Erfgoed.