1.2 Wie voert de waardering uit?

Het projectteam voor de herbestemming stelt een klein waarderingsteam samen. Dat bestaat minimaal uit:

 • een begeleider
 • een vertegenwoordiger van de huidige gebruiker/beheerder
 • een erfgoedspecialist

Zij kunnen voor de verdere stappen ook andere belanghebbenden inschakelen.

Begeleider

Kies een begeleider voor dit proces. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe belangrijker het is dat er een begeleider is die het waarderingsproces trekt. Ideaal gaat het om een neutrale buitenstaander die opgeleid is in communicatietrajecten in de erfgoedsector, maar dat is geen vereiste. Een begeleider zorgt er vooral voor dat alle stappen doorlopen worden of dat niet te lang bij iets wordt stilgestaan. Hij/zij zorgt ook voor de verslagen en schrijft meestal de waardenstelling neer. U kan hierbij denken aan:

 • een lokale begeleider, zoals een cultuurbeleidscoördinator, archivaris of museumconservator
 • een medewerker van uw erfgoedcel (niet iedere stad of regio heeft echter een erfgoedcel)
 • een erfgoedconsulent

Een geschikte begeleider is vooral een neutrale facilitator zonder directe belangen. Zijn/haar rol is om alle erfgoedwaarden te helpen identificeren en duidelijk uit te drukken. Hij/zij probeert het proces te begeleiden, kan onderhandelen en gaat positief met mogelijke conflicten om. Hij/zij is sensitief, tactvol, empathisch, kan goed luisteren en nauwkeurig rapporteren.

Lokale beheerder/gebruiker

De inbreng van de belangrijkste belanghebbende bij dit erfgoed is onmisbaar: één of meer vertegenwoordigers van de huidige beheerder/gebruiker. Die bepaalt vooral de actuele, sociale waarden van het erfgoed. Voorbeelden:

 • een lid van het kerkbestuur of parochie met interesse en passie voor het eigen erfgoed
 • een vertegenwoordiger van de gemeente en haar belangen

In het geval van een fusie, is een vertegenwoordiger van de ‘oude’ kerkfabriek onmisbaar. Probeer echter ook een vertegenwoordiger van de nieuwe fusiekerk in het waarderingsteam op te nemen. Die weet immers of er belangstelling is voor het gebruiken of bewaren van deze objecten in de fusiekerk en of de ruimte zich daartoe leent. Ook is die dan meteen geïnformeerd over de betekenis van dat geadopteerde erfgoed.

BELANGRIJK

Combineer best niet de taak van begeleider én erfgoedspecialist historische waardering. Het is geen probleem dat zij uit dezelfde organisatie komen, maar houd de rollen gescheiden.

Erfgoedspecialist

Een erfgoedspecialist zal vooral de historische waarden en de kwaliteiten kunnen bepalen en is dus ook onmisbaar.

U kan hierbij denken aan:

 • een archivaris, museumconservator, historicus of andere erfgoeddeskundige uit uw gemeente of regio, en/of
 • een medewerker van uw erfgoedcel (niet iedere stad of regio heeft echter een erfgoedcel), en/of
 • een erfgoedconsulent, en/of
 • een adviseur van het CRKC.

De specialist binnen het waarderingsteam zal overigens ook doorgaans andere specialisten consulteren, met specifieke expertises zoals kerkelijk textiel.