4.4 Informeer het waarderingsteam en de belanghebbenden

Organiseer een informatiesessie over de gekozen herbestemmingsopties. Vermijd dat de betrokkenen via de media op de hoogte worden gebracht.