4.2 Werk het bestemmingsplan uit

In het bestemmingsplan hebt u aandacht voor vereiste speciale procedures en geeft u de (voorkeurs)bestemming van voorwerpen aan.

Het projectteam maakt een bestemmingsplan op basis van het inventarisrapport, de waarderingsresultaten, het herbestemmings- of afstotingsadvies, het herkomstonderzoek en de selectie.

  • Controleer of er voorwerpen zijn waarvoor u een speciale procedure moet volgen, zoals relieken of liturgische voorwerpen. Laat u adviseren door uw bisdom. Liturgische en gewijde voorwerpen, zaken met grote devotionele waarde of relieken moeten in principe naar de fusiekerk. Als dat niet kan, is herbestemming in een andere kerk een optie. We raden aan dat altijd goed te beargumenteren en documenteren: het gaat om ‘gevoelige’ materie. Verkoop is niet aan te bevelen, schenking geniet de voorkeur. Alle andere objecten mogen herbestemd worden op een zo goed mogelijke plaats, met respect voor hun erfgoedwaarde. Het bisdom houdt toezicht op die beslissingen.
    De notulen van de kerkfabriek zijn tamelijk beknopt. Daarom is het van belang op het einde van de rit een inventaris voor te leggen (samen met de notulen) waarin de herbestemmingen van de objecten worden vermeld, zodat de volledige beslissing kan worden gecontroleerd. De contactpersoon is in principe voor elk bisdom de vicaris voor de kerkfabrieken.
  • Geef bij de voorwerpen met sociale of (cultuur)historische waarde aan wat ermee gebeurt, bijvoorbeeld dat ze naar de fusiekerk gaan of dat u ze aanbiedt aan een andere kerk of een museum. Vermeld de reden van de keuze, bijvoorbeeld het advies van de erfgoedspecialist.
  • Geef bij de overige voorwerpen aan wat de voorkeursbestemming is, bijvoorbeeld de fusiekerk, een andere kerk of een museum. U kunt eventueel meerdere voorkeursbestemmingen aangeven.

AANRADER

Als u hierbij advies nodig hebt, neem dan contact op met de erfgoedcel, het CRKC en/of een erfgoedconsulent, als ze niet in het projectteam zitten.

AANRADER

Als u sterk afwijkt van de voorstellen van het waarderingsteam, is het aangeraden een overleg met het waarderingsteam te organiseren, en ook met de belangrijkste stakeholders.