4.3 Laat het bestemmingsplan goedkeuren

Voor u het bestemmingsplan uitvoert, laat u het goedkeuren door de bevoegde instanties:

  • de betrokken kerkfabrieken
  • het bisdom
  • het agentschap Binnenlands Bestuur (via de gouverneur)
  • voor beschermde kerken: het agentschap Onroerend Erfgoed

De toezichthoudende overheden worden ingelicht via de notulen, waarbij u ter verduidelijking de inventaris met daarin de nieuwe bestemmingen voegt als bijlage. Denk erom dat deze instanties 30 dagen hebben om meer informatie te vragen of eventueel hun schorsingsrecht uit te oefenen.

Zie Contactgegevens voor informatie, advies en hulp